You are here:

Avertisment legal

Avertisment legal

I. INFORMAȚII GENERALE

În conformitate cu obligația de informare prevăzută în Legea 34/2002 privind Serviciile Societății Informaționale și Comerțului Electronic (LSSI-CE) din 11 iulie, urmează următoarele informații generale despre acest site :

Proprietatea acestui site web, https://andremaiasl.com/< /span>, (în continuare, Site-ul web) este deținut de: Andremaia S.L., cu NIF: B19282680, și ale cărui date de contact sunt :

Adresa: Place Veinat sant Daniel, 7, Tordera, 08490 , Barcelona

Telefon de contact: < span class="blanc-space ng-binding">+34 643 42 04 27

E-mail de contact: info@andremaiasl.com

II. TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE

Scopul condițiilor: Site-ul

Scopul acestor Condiții Generale de Utilizare (în continuare, Condiții) este de a reglementa accesul și utilizarea Site-ului . În sensul acestor Condiții, un Website va fi înțeles ca: aspectul exterior al interfețelor ecranului, atât static, cât și dinamic, adică arborele de navigare; și toate elementele integrate atât în ​​interfețele ecranului, cât și în arborele de navigare (în continuare, Conținut) și toate acele servicii sau resurse online care pot fi oferite Utilizatorilor (în continuare, Servicii).

Andremaia S.L. își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, și fără notificare prealabilă, prezentarea și configurarea Site-ului și a Conținuturilor și Serviciilor care pot fi încorporate în acesta. Utilizatorul ia la cunostinta si accepta ca in orice moment Andremaia S.L. poate intrerupe, dezactiva si/sau anula oricare dintre aceste elemente care sunt integrate in Website sau accesul la acestora.

Accesul la Site de către Utilizator este gratuit și, ca regulă generală, este gratuit, fără ca Utilizatorul să fie nevoit să ofere o contrapartidă pentru a se putea bucura de el, cu excepția relațiilor la costul conexiunii prin rețeaua de telecomunicații furnizată de furnizorul de acces pe care Utilizatorul l-a contractat.

Utilizarea Conținutului nu necesită abonament sau înregistrare prealabilă.

Utilizatorul

Accesul, navigarea și utilizarea Site-ului, conferă condiția de Utilizator, motiv pentru care sunt acceptate, din momentul începerii navigării pe Site, toate Condițiile stabilite aici, ca precum și modificările ulterioare ale acestora, fără a aduce atingere aplicării reglementărilor legale imperative corespunzătoare, după caz. Având în vedere relevanța celor de mai sus, Utilizatorului i se recomandă să le citească de fiecare dată când vizitează Website-ul.

Site-ul web al Andremaia S.L. oferă o mare varietate de informații, servicii și date. Utilizatorul își asumă responsabilitatea de a utiliza corect Site-ul. Această responsabilitate se va extinde la:

  • O utilizare a informațiilor, conținutului și/sau serviciilor și datelor oferite de Andremaia S.L. fără ca acesta să contravină prevederilor prezentelor Condiții, Legii, bunelor moravuri sau ordinii publice, sau care în orice alt mod poate implica o vătămare a drepturilor terților sau a funcționării Site-ului în sine.
  • Veridicitatea și legalitatea informațiilor furnizate de Utilizator în formularele emise de Andremaia S.L. pentru accesul la anumite Conținuturi sau Servicii oferite de Website. În orice caz, Utilizatorul va notifica imediat Andremaia S.L. despre orice fapt care permite utilizarea necorespunzătoare a informațiilor înregistrate în formularele menționate, cum ar fi, dar nu numai , furtul, pierderea, sau accesul neautorizat la identificatori și/sau parole, pentru a se proceda la anularea imediată a acestora.

Simpul acces la acest Site nu presupune niciun tip de relație comercială. între Andremaia S.L. și Utilizator.

Respectând întotdeauna legislația în vigoare, acest Website al Andremaia S.L. se adresează tuturor persoanelor, indiferent de vârstă, care pot accesa și/sau naviga pe paginile Site-ului Web.

< h3>III. ACCESAREA ȘI NAVIGAREA PE SITE WEB: EXCLUDEREA GARANȚIILOR ȘI A RĂSPUNDERII

Andremaia S.L. nu garantează continuitatea, disponibilitatea și utilitatea Site-ului , nici a Continutului sau Serviciilor. Andremaia S.L. va face tot posibilul pentru buna funcționare a Site-ului, cu toate acestea, nu este responsabil și nu garantează că accesul la acest Site nu va fi neîntrerupt sau gratuit. de erori.

Nici nu este responsabilă sau garantează că conținutul sau software-ul care poate fi accesat prin intermediul acestui site web este lipsit de erori sau provoacă daune sistemului informatic (software și hardware) al Utilizatorului. În niciun caz Andremaia S.L. nu va fi răspunzătoare pentru pierderi, daune sau prejudicii de orice fel care decurg din accesul, navigarea și utilizarea Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita celor cauzate sistemelor informatice sau celor cauzate de introducerea de viruși.

Andremaia S.L. și nici nu este responsabilă de daunele care ar putea să fie cauzate utilizatorilor de o utilizare necorespunzătoare a acestui site web. În special, nu este responsabilă în niciun fel pentru căderile, întreruperile, lipsa sau defectele telecomunicațiilor care pot apărea.

IV. POLITICA LEGĂRILOR

Se raportează că site-ul web al Andremaia S.L. pune sau poate pune la dispoziția Utilizatorilor obișnuiți linkuri (cum ar fi precum, printre altele, linkuri, bannere, butoane), directoare și motoare de căutare care permit Utilizatorilor să acceseze site-uri web aparținând și/sau administrate de terți.

Instalarea Scopul acestor link-uri , directoarele și motoarele de căutare de pe Site este de a facilita utilizatorilor să caute și să acceseze informațiile disponibile pe Internet, fără ca acestea să fie considerate o sugestie, recomandare sau invitație de a le vizita.< /p>

Andremaia S.L. nu oferă și nu comercializează, prin ea însăși sau prin intermediul terților, produsele și/sau serviciile disponibile pe site-urile legate de respectivele linkuri.

Andremaia S.L. oferă conținut sponsorizat, reclame și/sau link-uri afiliate. Informațiile care apar în aceste link-uri de afiliat sau reclamele inserate sunt furnizate de agenții de publicitate înșiși, astfel încât Andremaia S.L. nu este responsabilă pentru eventualele inexactități sau erori pe care reclamele pot conține și nici nu garantează în niciun fel experiența, integritatea sau responsabilitatea agenților de publicitate sau calitatea produselor și/sau serviciilor acestora.

De asemenea, nu va garanta disponibilitatea tehnica, acuratețea, veridicitatea, valabilitatea sau legalitatea site-urilor din afara proprietății sale care pot fi accesate prin intermediul link-urilor.

Andremaia S.L. În niciun caz nu va examina sau controla conținutul altor site-uri web și nici nu va aproba, examina sau aproba produsele și serviciile, conținutul, fișierele și orice alt material de pe site-urile cu linkuri menționate mai sus. p>Andremaia S.L. nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele care pot fi cauzate de accesul, utilizarea, calitatea sau legalitatea conținuturilor, comunicărilor, opinii, produse și servicii ale site-urilor web neadministrate de Andremaia S.L. și care sunt legate de acest site web.

Utilizatorul sau terțul care realizează un hyperlink de la o pagină web a altui site, diferit, către site-ul Andremaia S.L. trebuie să știe că:

Reproducția — total sau parțial — a oricărui Conținut și/sau Servicii ale Site-ului web nu este permisă fără autorizarea expresă a Andremaia S.L. .

Nici o declarație falsă, inexactă sau incorectă nu este permisă pe site-ul Andremaia S.L., nici pe Conținutul și/sau Serviciile acestuia.

< p>Cu excepția hyperlinkului, site-ul pe care este stabilit respectivul hyperlink nu va conține niciun element al acestui site web, protejat ca proprietate intelectuală de sistemul juridic spaniol, cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres de Andremaia S.L..

Instaurarea hyperlinkului nu va implica existenta unor relatii intre Andremaia S.L. si proprietarul site-ului de pe care se desfășoară, nici cunoașterea și acceptarea de către Andremaia S.L. a conținuturilor, serviciilor și/sau activităților oferite pe site-ul respectiv. , și invers.

V. PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Andremaia S.L., prin ea însăși sau în calitate de cesionar, este proprietarul tuturor drepturilor de autorproprietatea intelectuală și industrială a Site-ului, precum și a elementelor conținute în acesta (cu titlu exemplificativ și nu exhaustiv, imagini, sunet, audio, video, software sau texte, mărci comerciale sau logo-uri, combinații de culori, structură și design, selecția materialelor). utilizate, programe de calculator necesare pentru funcționarea, accesul și utilizarea acestuia etc.). Vor fi, așadar, opere protejate ca proprietate intelectuală de sistemul juridic spaniol, fiind aplicabile atât reglementările spaniole și comunitare în acest domeniu, cât și tratatele internaționale legate de materie și semnate de Spania.

Toate drepturile rezervate. În virtutea prevederilor Legii Proprietății Intelectuale, reproducerea, distribuirea și comunicarea publică, inclusiv modalitatea de punere la dispoziție a acestora, a întregului sau parțial din conținutul acestui site, în scopuri comerciale, sunt interzise în mod expres pe orice suport și prin orice mijloace tehnice, fără autorizația Andremaia S.L..

Utilizatorul se obligă să respecte drepturile de proprietate intelectuală și industrială ale Andremaia S.L.. Puteți vizualiza elementele Site-ului sau chiar să le imprimați, să le copiați și să le stocați pe hard disk-ul computerului dumneavoastră sau pe orice alt suport fizic, cu condiția ca acesta să fie exclusiv pentru uzul dumneavoastră personal. Cu toate acestea, Utilizatorul nu poate șterge, modifica sau manipula niciun dispozitiv de protecție sau sistem de securitate care a fost instalat pe Site.

În cazul în care Utilizatorul sau o terță parte consideră că oricare dintre Conținutul Site-ul web presupune o încălcare a drepturilor de protecție a proprietății intelectuale, trebuie să notificați imediat Andremaia S.L. prin datele de contact din secțiunea INFORMAȚII GENERALE din prezentul Aviz legal. și Condiții generale de utilizare.

VI. ACȚIUNI JURIDICE, LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Andremaia S.L. își rezervă dreptul de a formula orice acțiuni civile sau penale pe care le consideră necesare pentru utilizarea a Site-ului și Conținutului, sau pentru încălcarea acestor Condiții.

Relația dintre Utilizator și Andremaia S.L. va fi guvernată de reglementările actuale și aplicabile pe teritoriul spaniol. În cazul în care apare vreo controversă în legătură cu interpretarea și/sau aplicarea prezentelor Condiții, părțile își vor supune conflictele jurisdicției ordinare, supunându-le judecătorilor și instanțelor corespunzătoare potrivit legii.